• เปิดรับสมัคร “นักศึกษารุ่น 18” ตั้งแต่บัดนี้ ข้าราชการและศิษเก่าได้ส่วนลด 15 % พร้อมรับสิทธิรับทุนวิจัย 20,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร   ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความงานวิจัยเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ iSAI-NLP 2017 ระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความงานวิจัยเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ SAUNIC 2017 ระดับชาติ  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560  ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาITM697 เทอม 2/2559 และแนวข้อสอบ เปิดรับสมัคร “นักศึกษารุ่น 18” ตั้งแต่บัดนี้ ข้าราชการและศิษเก่าได้ส่วนลด 15 % พร้อมรับสิทธิรับทุนวิจัย 20,000 บาท รักษาสภาพนักศึกษาเทอม 2/2559 ประกาศ การลงทะเบียนในเทอม 2/2559 ตารางเข้า Chat Room เทอม 2/2559 ประกาศ! ตารางติวสด และสอบปลายภาคเทอม 1-2559

Read More >>
register

เปิดรับสมัคร “นักศึกษารุ่น 18” ตั้งแต่บัดนี้ ข้าราชการและศิษเก่าได้ส่วนลด 15 % พร้อมรับสิทธิรับทุนวิจัย 20,000 บาท

 M.S.ITM ONLINE ล้ำหน้า ก้าวไกล ไปกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เรียนรู้ออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต                                            เปิดรับสมัคร “นักศึกษารุ่น 18” ตั้งแต่บัดนี้ *พร้อมรับทุนวิจัย* หลักสูตรฯ รับสมัคร “นักศึกษารุ่น 18” ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปถึง 27 มกราคม  2560 ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 มกราคม 2560 ปฐมนิเทศ  วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 9 ห้อง 906 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเทอม 2/2559 วันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. วิธีการกรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์หลักสูตรฯตาม Link ด้านล่างนี้ http://msitmonline.com/content.php?ct_id=29     (email ที่ใช้สมัคร ต้องเป็น email ที่ใช้งานจริงนะคะเพราะข้อมูลจะตอบกลับทาง email ) เมื่อสมัครแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครเรียนมาที่หลักสูตรฯ ดังนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน                                  จำนวน 3 ชุด (สำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น) 2) สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน 3 ชุด (สำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น) 3) รูปถ่าย (สี)…

Read More >>