ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม / อื่นๆ
  • ภาพกิจกรรม 1 - เปิดรับสมัคร “นักศึกษารุ่น 18” ตั้งแต่บัดนี้ *พร้อมรับทุนวิจัย* หลักสูตรฯ รับสมัคร “นักศึกษารุ่น 18” ตั้งแต่ ...
  • ภาพกิจกรรม 2 - ข่าวประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความงานวิจัยเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความงานวิจัยเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ iSAI-NLP 2017 ระดับนานาชาติ ...
เข้าสู่บทเรียน
Username :
Password :

  

เข้าสู่ระบบไม่ได้ / ลืมรหัสผ่าน
Hotline : 02 997 2222 ต่อ 3387
Line Official : @cyberu