ติดต่อหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร M.S.ITM Online
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต (เมืองเอก ปทุมธานี)
ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร
คุณสุรัตนา ขันธสอน
อาจารย์สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า
โทรศัพท์ : 02-997-2222 ต่อ 4055
โทรศัพท์มือถือ : 089-773-1986
eMail : msitmonline@rsu.ac.th

สอบถามปัญหาการใช้งานระบบ LMS  Call Center : 
โทรศัพท์ : 092-510-2223 จันทร์ – ศุกร์ 17.30-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00น.

Call Center ( เบอร์ภายใน ) 3387
Fanpage Facebook :  RSU Cyber University ปริญญาระบบออนไลน์ ม.รังสิต

บัญชีธนาคารหลักสูตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่บัญชี : 020-0-09494-4
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยรังสิต Cyber U 

แผนที่หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ