สาส์นจากใจ ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
ผู้อำนวยการหลักสูตร

 

                             ทุก ๆ ท่าน ที่เข้ามาที่เว็บหน้านี้ ดิฉันมั่นใจว่า ท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับชีวิต ท่านสนใจการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาแน่นอน รวมทั้งเป็นคนที่มีพลังของความเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สนใจการใช้เทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าของระบบการจัดการเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและหน่วยงานที่สังกัดดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เว็บหน้านี้ จะสามารถตอบสนองในเรื่องที่ท่านอยากรู้ อยากพัฒนาเพราะเป็นการเข้าถึงหลักสูตรการเรียนออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย ท่านสามารถได้ทั้งความรู้ และปริญญาที่มีศักดิ์ และสิทธิ์เท่าเทียมกับการเรียนในห้องเรียนทุกประการการเรียน ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทางไกลอินเทอร์เน็ต นี้ มีองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ที่พร้อมที่จะสานความฝันของท่านให้สมบูรณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ที่พร้อมจะเป็นเพื่อน พี่ น้อง และที่ปรึกษาจนกว่าท่านจะประสบความสำเร็จดิฉันรับรองว่าท่านจะเรียนสาขานี้ โดยไม่โดดเดี่ยว และมีความสุข แม้ต้องพบกับความยากของเนื้อหาบ้าง แต่ท่านก็จะฝันฝ่าได้อย่างไม่ยาก เพราะท่านมีพลังของความสำเร็จอยู่ในตัวของท่านเองแล้วอย่างสมบูรณ์