กำหนดการเปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตร M.S.CIM ONLINE ปีการศึกษา 1/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยกรอกรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ https://cyberuonline.rsu.ac.th/registration/ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-7731986   หรือ 0-2997-2222 ต่อ 4055 หลักสูตร M.S.ITM-Online