เปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 2/2559, S/2560 และ 1/2560

เปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 2/2559, S/2560 และ 1/2560

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 2/2559 รอบที่ 1 ลงชื่อเข้าสอบระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2560 สอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก...
ประกาศ การรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตร M.S.CIM ONLINE ปีการศึกษา 1/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ประกาศ การรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตร M.S.CIM ONLINE ปีการศึกษา 1/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

กำหนดการเปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตร M.S.CIM ONLINE ปีการศึกษา 1/2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยกรอกรายละเอียดการสมัคร ได้ที่  คลิก  โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-7731986 หรือ 0-2997-2222 ต่อ 4055 หลักสูตร...